Bài thuốc hay chữa chứng trúng phong

Biểu hiện: Bệnh nhân đột ngột ngả lăn ra bất tỉnh nhân sự, miệng méo xệch hai hàm răng cắn chặt…

Biểu hiện: Bệnh nhân đột ngột ngả lăn ra bất tỉnh nhân sự, miệng méo xệch hai hàm răng cắn chặt, bán thân bất toại, hai , tiếng đờm khò khè, vật vã không yên, rêu lưỡi vàng nhớt mạch huyền sác.

Điều trị: Khai khiếu thông bế trừ phong hóa đờm.

: Trấn can tức phong: ngưu tất 40g, đại giả thạch 40g, long cốt 20g, huyền sâm 20g, thiên môn 20g, nhân trần 8g, mẫu lệ 20g, quy bản 20g, bạch thược 20g, khổ luyện tử 8g, sinh mạch nha 8g, cam thảo 6g. Ngày một thang sắc uống 3 lần trong ngày lúc đói.

TTND. BS. Nguyễn Xuân Hướng

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>